O firmie

Firma P.P.H.U AGROPULS powstała 12.04.2013 r. Głównym celem jej funkcjonowania jest wsparcie rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także rozwój innowacyjnych systemów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Narzędziem inicjującym pozytywne zmiany w powyższym obszarze jest kompleksowe doradztwo inwestycyjne związane z pozyskiwaniem dotacji umożliwiających finansowanie inwestycji z tym związanych. Ponadto celem firmy jest także umożliwianie transferu wiedzy i nowych technologii, które bezpośrednio przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorców na rynku.

Wszystkie kierunki aktywności przedsiębiorstwa nakierowane są na realizowanie celu głównego który bezpośrednio wpływa na rozwój obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

INWESTYCJE I WYDARZENIA
WYPOŻYCZANIE MASZYN
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
SZKOLENIA

Partnerzy