Aktualności

Informacja o wyniku postępowania ofertowego | 2018-04-26

Uprzejmie informuję że w wyniku postępowania ofertowego z dnia 12.04.2018 r. (na zakup następujących maszyn: Miniładowarka o mocy 43 KM wraz z wyposażeniem, Wóz paszowy o pojemności 10 m3, Prasa zwijająca zmienno-komorowa, szer. podbieracza 2,3 m, Brona talerzowa o szer. r

Zapytanie Ofertowe | 2018-04-12

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Miniładowarka o mocy 43 KM wraz z wyposażeniem, Wóz paszowy o pojemności 10 m3, Prasa zwijająca zmienno-komorowa, szer. podbieracza 2,3 m, Brona talerzowa o szer. rob. 3 m

           

Nabór - Modernizacja 2016 | 2016-02-29

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obsza

Wsparcie dla mleka i wieprzowiny ARR | 2016-02-10

Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z 2016 r. poz

Kredyty preferencyjne 2016 | 2016-02-02

ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach w

Harmonogram PROW 2014-2020 | 2016-01-21

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się dziś z przedstawicielami mediów, aby przekazać informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.

Pomocy dla producentów mleka i wieprzowiny | 2015-12-28

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzem stanu Jackiem Boguckim przedstawili na dzisiejszej konferencji prasowej propozycję wsparcia finansowego producentów mleka i wieprzowiny. Stosowny projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i u

Grupy producentów rolnych 2014-2020 | 2015-11-20

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach nowej perspektywy finansowania 2014-2020. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o w

Wsparcie dla przetwórni | 2015-10-23

W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nim

Nabór - Modernizacja 2015 | 2015-09-18

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił 17 września w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałani

Wsparcie dla przetwórców – PROW 2014-2020 | 2015-08-28

Ministerstwo Rolnictwa przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wsparcie przeznaczone jest dla firm z branży rolno-spożywczej w zakresie przetwórstwa.

Młody rolnik 2014-2020 - I nabór | 2015-07-21

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubie

Więcej pieniędzy dla młodych rolników | 2015-06-25

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zgodził się na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wni

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony | 2014-12-22

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

<

Partnerzy