Wsparcie inwestycji w odtworzenie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

 

CEL DZIAŁANIA: 

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Wsparcie inwestycji bezpośrednio związanych z działalnością rolniczą, w tym również dotyczących przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

WSPARCIE:

BENEFICJENT:

<< powrót
INWESTYCJE I WYDARZENIA
WYPOŻYCZANIE MASZYN
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
SZKOLENIA

Partnerzy