Więcej pieniędzy dla młodych rolników

2015-06-25

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zgodził się na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wnioski o jej przyznanie w ubiegłym roku, lecz z powodu braku pieniędzy nie otrzymali wówczas wsparcia. W ten sposób pomoc na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa z budżetu PROW 2007 - 2013 otrzyma w sumie ponad 38 tys. młodych rolników. Wysokość premii dla jednego gospodarza wynosi 100 tys. zł. Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania, tak jak chcą tego niektóre państwa członkowskie UE - powiedział minister Marek Sawicki podczas dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 odbyło się pięć naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Zostały one przeprowadzone w: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2014 roku. Audytorzy Europejski Trybunał Obrachunkowy, którzy w okresie 30 stycznia - 10 lutego 2012 r. badali poprawność rozdzielania premii młodym rolnikom, pozytywnie ocenili realizację tego działania. MRiRW oraz ARiMR przygotowują się teraz do wdrożenia wsparcia dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Ogłoszenie naboru wnioków planowane jest w lipcu. W działaniu tym szykują się spore zmiany. O premię będą mogli ubiegać się tylko ci młodzi rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o pomoc nie prowadzili gospodarstwa rolnego.

PW, źródło MRiRW

<< Powrót
INWESTYCJE I WYDARZENIA
WYPOŻYCZANIE MASZYN
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
SZKOLENIA

Partnerzy